Privacy policy

CAST hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CAST houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Als CAST zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Algemeen
CAST is een handelsplatform voor Schoenen, Sport & Mode. CAST presenteert zich als een modern indoor- centrum en heeft een oppervlakte van 20.000 m2. Gezamenlijk presenteren de vertegenwoordigingen van binnen- en buitenlandse fabrikanten, agenten, importeurs en groothandelaren in 160 showrooms een internationaal aanbod van meer dan 500 merken.

Contactgegevens:
CAST | Handelsplatform voor schoenen, sport & mode.
Buizerdlaan 6
3435 SB Nieuwegein
030 603 7233
info@cast.nl
www.cast.nl
KVK: 40259384

In dit privacy statement kun je lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van CAST.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk daarbij aan jouw naam, telefoonnummer, adres, KVK nummer of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je beursbezoeken, IP-adres en surfgedrag zijn persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door CAST worden verwerkt zijn: (1) persoonsgegevens die bij het aanmaken van een account via de website www.cast.nl of CAST applicatie zijn doorgegeven (geslacht, naam, bedrijfsnaam, plaats, e-mailadres, geïnteresseerde merken en kvk-nummer). (2) persoonsgegevens die je bij de receptie van CAST, telefonisch of per e-mail direct of indirect hebt doorgegeven. (3) Persoonsgegevens van het deelnemen aan de beurs of evenement (het inchecken met de QR code bij een bezoek). (4) Persoonsgegevens van het inschrijven van onze nieuwsbrieven. (5) gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses over het gebruik van onze website en applicatie, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht wordt en welke pagina’s worden bekeken.

CAST vindt jouw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met de persoonsgegevens omgaan. CAST zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden.

Het doel van de gegevens verzamelen
CAST verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Communicatie doeleinden;
 • Aanmaken van een account voor op de website & applicatie
 • Registratie van uw bezoek;
 • Relatiebeheer, PR en marketing, waaronder het toesturen van mailings en informatie over de beurzen, evenementen en nieuwtjes van CAST;
 • Verbetering dienstverlening
 • Opstellen van analyses ter verbetering van de bezoekersbeleving;
 • Opbouwen van interesseprofielen voor advertentiedoeleinden;
 • Personaliseren en verbeteren van digital marketingcampagnes;
 • Uitvoeren van (klanttevredenheids-)onderzoeken;
 • Facturatie- en betalingsdoeleinden;
 • Het onderhouden van contacten met afnemers of leveranciers;
 • Direct marketing;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties via Social media;

Derden
Voor de online communicatie maakt CAST gebruik van de diensten van andere partijen, zoals de websitehost, mailserver, bezorgdiensten en aanbieders van social mediakanalen. Daarnaast maakt CAST gebruik van diverse adviseurs die toegang zouden kunnen krijgen tot jouw persoonsgegevens, zoals organisatieadviseurs of advocaten.

Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. In het kader van de accountantscontrole kan een accountant persoonsgegevens inzien. De politie of de gemeente kan gegevens bij ons opvragen, bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing.

Zoek een merk

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...