’s Nachts sfeerverlichting in winkelstraten niet nodig

Brancheorganisatie INretail roept gemeenten en winkeliersverenigingen op om energiebewust om te gaan met de feestdagenverlichting. “Verlicht de straten tijdens de winkelopeningstijden, maar schakel de feestdagenverlichting een uur na sluitingstijd uit”, zo luidt het advies.

“Het winkelende publiek en iedereen die wil genieten van de feestelijk verlichte winkelgebieden merken op die wijze niets van de forse energiebesparing die ’s nachts gerealiseerd wordt”, vindt INretail.

Terwijl iedereen nu bezig is met energiebesparende maatregelen, waren de winkelstraten en -centra eerder volop verlicht .Veel gemeenten en winkeliersverenigingen maken inmiddels afspraken over aanpassing van het aantal uren dat de feestdagenverlichting brandt. Ook winkels zijn hier volop mee bezig.

Nu de dagen korter worden benadrukt INretail dat gemeenten er ook voor moeten zorgen dat de reguliere verlichting in winkelstraten en andere openbare ruimten in orde is. “Mensen moeten zich veilig voelen en goed werkende straatverlichting speelt daarbij een hele belangrijke rol.”

Bron: INretail
Beeld: Pexels 

Meer nieuws

Zoek een merk

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...