CAST Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes & trends in de schoenenbranche.

Nieuwe ingrijpende wetgeving voor de kleding- en schoenenindustrie

Nieuwe ingrijpende wetgeving voor de kleding- en schoenenindustrie

In 2020 heeft de EU-Commissie het nieuwe Circular Economy Action Plan gelanceerd, dat als doel heeft duurzame producten de norm in de EU te maken, de doelstelling van CO2-neutraliteit van de EU voor 2050 te ondersteunen, en duurzame groei te stimuleren. De textielsector is door de EU-commissie, samen met vier andere sectoren, aangewezen als de minst duurzame sector met de grootste milieu-impact.

In de praktijk betekent dit dat de Europese Commisie regelgeving zal uitvaardigen, die invloed zal hebben op de manier waarop deze industrie haar goederen ontwerpt, produceert, op de markt brengt en weggooit. Sommige wetregelingen zullen een sterke coördinatie tussen de industrie en de beleidsmakers vereisen, of dit nu voor de ontwikkeling van nieuwe wetregelingen is of voor de ondersteuning van de bouw van nieuwe infrastuctuur van de uitwisselingen van informatie over de hele complexe waardeketen. 

Goederen ontwerp 

Er komt een Europese wetgeving aan, het wetgevingsinitiatief duurzame producten. Deze wetgeving zal eisen opleggen aan de manier waarop een product wordt ontworpen, van minimum kwaliteitsniveaus tot een minimum percentage aan gerecycleerde grondstoffen. De andere belangrijke transformatie voor kleding en schoeisel zal digitalisering zijn, nu die op het gebied van duurzaamheid volledig is geïntegreerd. 

Inkoop goederen

Er is net een conceptverordening over Due Diligence vrijgegeven. In zijn huidige staat vereist het dat vrijwel elk merk dat zaken doet in Europa solide programma's heeft geïmplementeerd om alle potentiële problemen (opwarming van de aarde, waterschaarste, dwangarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, etc.) in de hele waardeketen, van grondstof tot het einde van de levensduur, te voorkomen en te beperken. Dit zal permanente verbetering vergen, net als duidelijke routekaarten om te laten zien hoe je morgen kunt doen wat je vandaag niet kunt doen.

Goederen op de markt brengen

De textielsector is vaak beschuldigd van greenwashing. Tegelijk vragen merken, kleinhandelaars en fabrikanten om strengere regelgeving om een einde te maken aan deze praktijk. Om hieraan te voldoen, is de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in december 2021 geactualiseerd. In 2022 zullen twee aanvullende verordeningen worden gepubliceerd: een over het onderbouwen van Substantiating Green Claims groene beweringen, gericht op het normaliseren van de manier waarop de milieuprestaties van je product, bijvoorbeeld de koolstofuitstoot, moeten worden gemeten, en een over consumer empowerment. Deze verordeningen zijn bedoeld om de vergelijkbaarheid van claims te verbeteren en de hoeveelheid degelijke informatie die aan consumenten wordt verstrekt, te vergroten.

Ten slotte zal het de manier veranderen waarop wordt gedacht over het einde van het leven van je producten. Tegen 2025 moet al het afval in Europa worden ingezameld en gesorteerd. Om dit afval te verwerken en om te zetten in hulpbronnen, wordt een pakket voorschriften besproken en ontwikkelen veel landen EPR-regelingen, om de verantwoordelijkheid van de merken en detailhandelaars te vergroten met betrekking tot de producten die zij op de markt brengen, om de invoering van nieuwe sorteer- en recycling-infrastructuur te ondersteunen en om de overgang naar een meer circulair bedrijfsmodel te versnellen.

Om ervoor te zorgen dat deze regelgeving effectief is en kan leiden tot daadwerkelijke impact, tot daadwerkelijke verlaging van de CO2-voetafdruk en verbetering van de arbeidsomstandigheden, verzamelt The Policy Hub actief alle kennis van de kleding- en schoenensector om één ambitieuze stem van de industrie te kunnen bouwen en bieden. Zo kunnen beleidsmakers ondersteund worden bij het stimuleren van een circulaire en duurzame kleding- en schoenenindustrie.

Bron: FashionUnited 

Beeld: FashionUnited  

Meer nieuws

Zoek een merk

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...