INretail Update | Corona en de retail 31 maart 2020

INretail volgt de ontwikkelingen van het coronavirus op de voet, knokken voor nog meer financiële steun en ondersteunen retailers met concrete tools. Lees hier een overzicht van de laatste updates.

Update TOGS-regeling

SBI-codes (voor aanvraag TOGS) zijn gepubliceerd
Zojuist zijn de SBI-codes gepubliceerd om de aanvraag van € 4000,- te doen voor tegemoetkoming van omzetschade, de zogenoemde TOGS-regeling. Helaas is het daadwerkelijk aanvragen nog niet mogelijk. Een technisch probleem zorgt hiervoor. 

Goed om te weten!

  • Zie je de nieuwe SBI-codes nog niet? Verwijder je historie en probeer het opnieuw. Als het goed is, zie je dan de nieuwe codes staan.
  • Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht je code bij de KvK aan te passen.
  • Intensieve lobby van INretail heeft dit mooie resultaat opgeleverd.
  • Nu mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. Wij weten dat veel retailers boven de winkel wonen, dus pleiten voor een aanpassing. Deze uitzondering geldt nu alleen voor horeca en we zijn bezig om dit ook te laten gelden voor winkels.

Update NOW-regeling 

31 maart heeft de overheid de NOW-regeling bekend gemaakt: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Dit is een tegemoetkoming van maximaal 90% voor de loonkosten voor jouw personeel. Je kunt dit aanvragen als je 20% of meer omzetverlies verwacht. Hieronder worden de belangrijkste zaken uit deze nieuwe regeling toegelicht. 

De aanvraag
Je kunt de tegemoetkoming straks aanvragen via een online formulier op UWV.nl. Dit Loket is nu nog niet open, het streven is maandag 6 april. In ieder geval kan je uiterlijk vanaf 14 april de NOW-aanvraag doen.

Betaling voorschot
Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een voorschot van de overheid. Dat is 80% van de verwachte totale tegemoetkoming. Er wordt naar gestreefd de eerste (termijn)uitbetaling daarvan binnen 2-4 weken uit te betalen. De formele uiterlijke beslistermijn over jouw aanvraag is 13 weken. Wij hebben een snelle uitbetaling voor de loonbetaling van april bij minister Koolmees benadrukt.

Voorwaarden
Het is de bedoeling dat je deze tegemoetkoming volledig gebruikt voor loondoorbetaling van personeel. Je moet het personeel ook 100% blijven doorbetalen. Het is verder niet nodig dat de winkel(s) geopend zijn. Ook moet je op tijd loonaangifte hebben gedaan, want die informatie wordt gebruikt voor de berekening van jouw tegemoetkoming.

Lees meer over het coronavirus en jouw winkel op de website van INretail. 

Bron: INretail

Meer nieuws

Zoek een merk

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...