Detailhandel Nederland houdt op met bestaan

De algemene ledenvergadering van Detailhandel Nederland heeft vorige week het besluit genomen om per 31 december 2020 er helaas mee te stoppen. Als reden geeft de Detailhandel Nederland op dat de visies te veel verschillen.

De achterban van Detailhandel Nederland is divers en bestaat uit brancheorganisaties die een specifiek deel van de retail vertegenwoordigen, zoals het CBL, RND en de Nationale Winkelraad (mkb retail branches, aangesloten bij MKB-Nederland). Ook INretail was onderdeel van Detailhandel Nederland.

“Er is gezocht naar een effectievere, duurzame en slagvaardigere manier om de belangenbehartiging van de retail te organiseren, waarbij structuur, wijze van samenwerking, en financiering opnieuw vormgegeven zouden worden. De laatste maanden is dit proces geïntensiveerd omdat bestaande afspraken aflopen en de structuur, wijze van samenwerking én financiering opnieuw vormgegeven zouden moeten worden. Helaas is na rijp beraad gebleken dat de perspectieven en visies van de deelnemende partijen hoe dat het beste te doen te veel van elkaar verschillen. Daarmee is er onvoldoende draagvlak voor continuering van de collectieve belangenbehartiging van de retail door Detailhandel Nederland.”

Op het moment wordt bekeken hoe de bekwaamheid van medewerkers, het netwerk en de bijbehorende collectieve dossiers kunnen worden overgedragen en wellicht door samenwerkingen van individuele brancheorganisaties kunnen worden ingevuld. De Detailhandel vindt het wel wenselijk dat er gezocht wordt naar nieuwe allianties om collectieve belangenbehartiging van de retail te waarborgen.

Meer nieuws

Zoek een merk

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...