Corona heeft een ongekende druk op binnensteden volgens Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een rapport gepubliceerd waarin de veerkracht van Nederlandse binnensteden wordt onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat corona een ongekende druk op de economie van de binnensteden zet, maar dat ook deze veerkrachtig genoeg zijn om op termijn de gevolgen van de coronapandemie te doorstaan.

De coronamaatregelen leggen een zeer hoge druk op de economische vitaliteit van binnensteden. Ondernemers komen daarbij in de problemen en ontslaan werknemers. Jongeren worden hierdoor onevenredig getroffen en gemeenten hebben meer uitgaven en minder inkomsten. De analyse die het Planbureau voor de leefomgeving maakte samen met onderzoeksbureau Locatus over huidige binnensteden laat een verwachte toename zien van winkelleegstand. Ze hebben het hier over een percentage van meer dan 40%.

Uit het onderzoek blijkt dat coronamaatregelen een belangrijke trend versterken: de achteruitgang van recreatief winkelen in binnensteden. Een ander structurele trend is dat steeds meer mensen in binnensteden gaan wonen of corona deze trend ook zal versterken is nog onduidelijk.

Volgens de nieuwe studie zijn Nederlandse binnensteden op lange termijn veerkrachtig genoeg om gevolgen van de coronapandemie te doorstaan. Kernkwaliteiten zoals centrale ligging en sfeer blijven onverminderd bestaan. In het verleden hebben binnensteden laten zien dat ze zich kunnen aanpassen aan maatschappelijke behoeften. Dit was ook zo na de economische crisis in 2008, winkels verdwenen toen er meer horeca in de binnensteden kwam.

De verwachte impact van corona zal per binnenstad variëren. Op korte termijn krijgen grotere, sterkere binnensteden zoals Amsterdam de hardste klappen. Omdat op deze plekken het aandeel toeristen erg hoog ligt. En als we kijken op langer termijn kan de situatie in kleine, zwakkere binnensteden zorgelijker zijn. Dit kan komen omdat de coronacrisis daar bestaande negatieve trends versterkt. Hoewel de gemeenten vaak al bezig zijn de aanwezige problemen sterk aan te pakken. Voor middellang termijn zijn er grote uitdagingen aanwezig.

Gezien de onzekerheid en uiteenlopende impact van de coronapandemie is een overhaaste herinrichten niet aan te raden. Om de onzekerheid het hoofd te bieden is het verstandig om met uiteenlopende scenario’s te werken en de impact van corona te monitoren.

Download hier het volledige rapport 

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Meer nieuws

Zoek een merk

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...